Skip to main content

De mensen voor onze vacatures zijn op! Of toch niet?

Wow, wat een arbeidsmarkt waar we momenteel in mogen werven. De markt zit muurvast en de mensen zijn op, lees ik vrijwel overal. Nou kan ik je vertellen, die mensen zijn helemaal niet op. Ik denk eerder dat we nog onvoldoende bereid zijn om buiten onze kaders te kijken en meer in te zetten op ontwikkelpotentieel in plaats van vast te blijven houden aan specifieke harde criteria zoals we momenteel doen.

Die markt wordt straks echt wel weer iets losser. Maar dit probleem, die mensen die steeds slechter te vinden zijn en in sommige vakgebieden misschien wel ‘op’, zal blijven bestaan als je niet bereid bent om buiten je eigen beperkende kaders te denken.

Wat jij kunt doen om die vacature toch te vervullen? Je voorbereiden op de beweging die weer in de markt gaat komen en je organisatie meenemen in het vertalen van harde functie eisen zoals opleiding en ervaring naar vaardigheden en competenties.

De mensen zijn niet op, je moet alleen anders naar het probleem kijken.

Een nieuwe uitdaging, beste werkgever, wat is het precies en wie zoekt die eigenlijk?

Onlangs zag ik een post voorbijkomen van een loopbaanadviseur die werkzoekenden aansprak op de headline in hun LinkedIn profiel waar veelal ‘op zoek naar een nieuwe uitdaging’ wordt vermeld door werkzoekenden.

Terecht, het zegt mij als recruiter namelijk helemaal niets. Ik heb geen idee wat voor jou ‘een nieuwe uitdaging’ is.

Aan de andere kant, werkgevers doen dit natuurlijk net zo goed. Ik kom dagelijks vacatures tegen waarin ik lees ‘ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer direct’. Nou zou je kunnen zeggen dat de werkgevers en werkzoekenden die beiden een ‘nieuwe uitdaging’ zoeken elkaar dan prima zouden moeten kunnen vinden mits ‘een nieuwe uitdaging’ voor beiden hetzelfde is. Maar zo werkt het helaas niet. Net zoals de loopbaanadviseur dat deed, doe ik ook regelmatig een oproep, maar dan richting kandidaten.

Jouw ideale nieuwe medewerker is niet op zoek naar ‘een nieuwe uitdaging’. Die is op zoek naar een plek waar hij aan de slag kan met zijn passie, waar hij impact kan maken met wat hij het liefste doet, waar hij waarde levert, waar hij – niet onbelangrijk – een goed salaris krijgt en een bijdrage levert aan een groter geheel. Dat is niet zomaar ‘een nieuwe uitdaging’, dat is een life changing moment zo’n nieuwe baan en die kun je niet verkopen als ‘een nieuwe uitdaging’.

Dus, beste werkgever, verdiep je in jouw ideale nieuwe medewerker. Zoek uit waar hij warm voor loopt, omschrijf heel concreet in je vacature wat je te bieden hebt en welke impact de werknemer maakt vanuit deze functie en maak juist daar voor jezelf een nieuwe uitdaging van!

Hoe meet je werkgeluk?

Steeds meer organisaties willen sturen op werkgeluk. Want werkgeluk leidt tot blije en geïnspireerde medewerkers en betere resultaten.

Maar hoe meet je werkgeluk?

Gelukkige medewerkers zijn goud waard voor een bedrijf. Ze zijn supergemotiveerd, minder vaak ziek en voelen zich zeer betrokken bij de doelen en missie van de organisatie. Blije medewerkers leiden tot blije klanten. Voor bedrijven alle reden om serieus aandacht te schenken aan werkgeluk en erop te sturen.

Werkgeluk op zich is een brede term, die lastig meetbaar is. Maar werkgeluk kent een aantal randvoorwaarden die wél beter te meten zijn: autonomie, blijven leren, goed contact met collega’s en leidinggevende, zingeving en mentale en fysieke gezondheid.

Er zijn meerdere meetinstrumenten en tools op de markt om werkgeluk te meten.

Wat heel goed werkt, is om als leidinggevende de dialoog aan te gaan met je medewerkers over bovengenoemde randvoorwaarden.

Plan met regelmatige tussenpozen, bijvoorbeeld elke drie maanden, reflectiemomenten in. Vraag, per randvoorwaarde, wat hun subjectieve beleving is. Welke score tussen 0 en 10 geven zij zelf aan de mate waarin zij autonomie ervaren? En welk cijfer krijgt het contact met collega’s en leidinggevende? Hoe beoordelen zij de ruimte om te leren en uitgedaagd te worden? De mate van zingeving en vitaliteit? Houd de scores bij en monitor samen elke drie maanden of er verbetering in zit. Zo creëer je je eigen ‘geluksmeter’ en kun je tijdig bijsturen.”

Werkgeluk maakt productiever

Uit onderzoek van TNO en CBS blijkt dat nog geen 60 procent van de medewerkers in Nederland ‘tevreden’ is met hun werk. Slechts 18 procent is ‘zeer tevreden’. Werkgeluk gaat echter verder dan alleen tevredenheid. Gelukkige medewerkers zijn leergieriger, creatiever en gemotiveerder. Ze ervaren minder stress en zijn minder vaak ziek. Ze zijn fitter en vitaler dan hun minder gelukkige medewerkers en ook nog eens productiever.

In 5 stappen naar het meten van werkgeluk

 • Maak een overzicht van de 5 randvoorwaarden van werkgeluk.
 • Plan regelmatig reflectiemomenten in met uw medewerkers, bijvoorbeeld elk kwartaal.
 • Vraag uw medewerkers tijdens deze momenten een cijfer te geven voor hun beleving per randvoorwaarde.
 • Houd de scores over langere tijd bij.
 • Blijf dit monitoren en optimaliseer continu uw gezondheidsbeleid.

Talent werven en behouden in een roerige arbeidsmarkt

In de huidige roerige arbeidsmarkt is het van groot belang om talent te herkennen, én vooral te behouden.

Het blijven binden en boeien van medewerkers is nu cruciaal. Maar wat als dat niet lukt?

Wat als medewerkers besluiten om toch een nieuwe uitdaging elders aan te gaan?

Je zult continuïteit binnen je organisatie moeten bewaren.

Dit doe je onder andere door:

 • Taken opnieuw te verdelen;
 • Verantwoordelijkheden te verplaatsen;
 • Rekening te houden met extra werkdruk van medewerkers en zorgen dat zij gemotiveerd blijven;
 • Het bouwen aan of behouden van een positieve werkcultuur.

Hoe ga jij daar in deze roerige economie mee om?

Dat hangt van allerlei zaken af, maar buiten kijf staat dat als jij medewerkers wilt behouden, je moet weten wat er gaande is op de werkvloer:

Wie zijn jouw ‘key’ medewerkers die in staat zijn om kennis te delen?

Wie zijn de ‘high potentials’ die je graag voor langere tijd wil binden?

Wat maakt jou die werkgever om graag voor te willen werken?

Dit soort sociale situaties zijn complex en precies de reden waarom wij maatwerk bieden.

Betrokken medewerkers zijn goud waard

De meest betrokken medewerker is het meest waard voor een organisatie. Zo’n medewerker ziet niet alleen zijn eigen belang, maar ook het belang van collega’s en de organisatie. Als werkgever heb je grote invloed op de medewerkersbetrokkenheid. Hoe tevredener medewerkers zijn en hoe groter hun betrokkenheid, hoe groter de kans is dat jij je bedrijfsdoelen haalt. Ook is de kans groter dat medewerkers verder ontwikkelen en jouw organisatie meer waard maken.

De 5 onderdelen van een perfecte onboarding

Onboarding wordt een steeds belangrijker deel van employer branding. Hoe zorg je voor een warm welkom? Welke onderdelen zorgen voor een prettige en gezonde relatie met een medewerker vanaf het allereerste contact?

Onboarding is veel meer dan een introductie in een bedrijf, een mooie welkomstbrief of een inwerkprogramma voor de eerste week. Het is het proces dat zorgt voor een soepele overgang van werknemers in hun nieuwe rol en in de organisatie. Het heeft te maken met een cultuur die je zorgvuldig moet opbouwen en die elke medewerker de mogelijkheid geeft om te gedijen in zijn of haar nieuwe rol, het team en in de organisatie.

Een goed introductieprogramma voor nieuwe werknemers neemt spanningen weg.

Een goede onboarding heeft meerdere voordelen. Bekijk het eens vanuit het perspectief van een nieuwe werknemer. Starten met een nieuwe baan is spannend en brengt onzekerheden met zich mee. Je moet de nieuwe bedrijfscultuur leren kennen en het is altijd afwachten hoe de nieuwe functie uit zal pakken. Door een goed introductieprogramma voor nieuwe werknemers op te zetten neem je spanningen weg. Ook leren medewerkers hun nieuwe collega’s kennen en versterk je meteen onderlinge relaties.

Een aantal voordelen

Een aantal belangrijke voordelen van een goed onboardingsproces voor nieuwe werknemers:

 • Je bezorgt je nieuwe medewerkers een positieve ervaring
 • De betrokkenheid van je werknemers wordt hoger
 • Talent aantrekken wordt eenvoudiger
 • Het helpt bij behoud van personeel
 • De productiviteit gaat omhoog
 • De nieuwe collega’s maken zich hun nieuwe rol snel eigen
 • Het helpt bij het inwerken van de nieuwe collega in de bedrijfscultuur
 • Je kunt er opleidingsbehoeften mee identificeren

De 5 fasen van onboarding

Een goed proces van onboarding valt onder te verdelen in een vijftal fasen:

 • preboarding,
 • de eerste werkdag,
 • de eerste werkweek,
 • de eerste 90 dagen en het eerste jaar.

1. Preboarding

De preboarding begint op het moment dat de kandidaat een functie krijgt aangeboden en deze accepteert. Er zijn verschillende dingen die je in deze fase kunt doen om dit proces soepel te laten verlopen, zoals automatisering, of een welkomstpakket met daarin bijvoorbeeld een bedrijfsvideo en een persoonlijk inwerkplan. Maar ook een checklist voor je eerste dagen, zodat mensen weten waar ze naartoe moeten en met wie ze gaan samenwerken is erg waardevol. Sommigen prefereren een (video-)introductie aan het team of een persoonlijke ontmoeting vóór de eerste dag om iedereen kennis te laten maken met de nieuwe starter.

2. De eerste dag

De eerste dag is misschien wel de belangrijkste. Maar liefst 4% van de nieuwe starters vertrekt al na zijn eerste dag. Een goede indruk maken is dus essentieel. Er zijn veel dingen die je kunt doen om het proces eenvoudig, leuk en positief te maken. Zorg bijvoorbeeld voor een buddysysteem met een ervaren collega. Hij of zij kan helpen bij de introductie in de rest van het bedrijf, laten zien waar alles staat en vragen beantwoorden.

Een gesprek met het IT-team kan helpen bij het begrijpen hoe je moet inloggen, welke procedures er zijn voor het gebruik van laptops en telefoons en hoe je toegang krijgt tot het netwerk en internet. Het is altijd een goed idee om samen met het team te lunchen, zodat de nieuwe collega zich meer op zijn gemak voelt.

3. De eerste week

In de eerste week zal de nieuwe collega vragen hebben of misschien zorgen. Het is daarom belangrijk om te luisteren en hem of haar op zijn gemak te laten voelen zodat hij of zij zijn zorgen en problemen kan bespreken en een vertrouwensrelatie kan opbouwen met de manager en het team. Enkele dingen die je kunt doen tijdens het onboardingproces:

 • Plan een informeel gesprek in met HR om de nieuwe collega te ontmoeten en eventuele problemen of zorgen bespreekbaar te maken.
 • Betrek het senior management bij dit proces. Zorg dat de nieuwe collega zich gewaardeerd voelt.
 • Organiseer sociale ontmoetingen met het nieuwe teamlid. Plan afspraken in tijdens de eerste werkweek en help hem of haar om betrokken te raken bij het bedrijf.
 • Bekijk met de nieuwe collega wat hij of zij de komende 3 maanden nodig heeft, bijvoorbeeld qua training.

4. De eerste 90 dagen

Tijdens de eerste 90 dagen kunnen nieuwe collega’s zich echt in hun nieuwe rol vastbijten en krijgen werkgevers een goede indruk van de nieuwe medewerker. Dit is essentieel om een beeld te vormen van hoe iemand presteert en hoe hij of zij het in het team doet. Ook hoe zij het werk ervaren en wat de bijdrage is geweest is belangrijk om vanuit hun perspectief te peilen. Daarom zijn er dingen die je kunt doen om te zorgen dat ze zich gewaardeerd, uitgedaagd en op hun gemak voelen.

 • Gebruik een checklist om te zien of ze hun doelstellingen hebben gehaald. Is dat het geval? Beloon ze daarvoor. Plan een formele evaluatie, inclusief feedback van het team.
 • Stel nieuwe doelen voor de komende 90 dagen en plan een aantal informele gesprekken in.

5. Het eerste jaar

Hoewel je het grootste deel van de onboarding in de eerste weken/maanden afrondt, is het belangrijk om na een jaar een evaluatie te doen. Het kan nuttig zijn voor alle partijen, maar het belangrijkste is dat de starter weet dat hij niet vergeten wordt, zodat hij zich meer gewaardeerd voelt. Zo’n evaluatie na een jaar kan eventuele problemen aan het licht brengen en ook aangeven wat de positieve kanten zijn van het werk. Dit kun je gebruiken om toekomstig talent te herkennen en aan te trekken.